top of page
Datasenter

MSP

4me gir Managed Service Providers muligheten til å øke sin Service Management virksomhet ved å levere smidig service som vil bidra til å få og beholde kunder.

Reduser kompleksitet

Redusert kompleksitet på grunn av tjenestebasert arkitektur og sømløst samarbeid på tvers av selskaper.

Fullstendig transparent

Spor enkelt servicenivåer takket være full åpenhet og detaljert sanntidsrapportering per tjeneste.

Rask og enkel implementering

Rask og enkel implementering av tjenesteleverandører og on og offboarding av kunder og tjenester.

Fra enkel onboarding og transparent kostnadssporing til fleksibel lisensiering

For å kunne levere fremragende service til kundene sine, må Managed Service Providers (MSP-er) implementere og onboarde raskt, redusere kostnader og vise full innsikt og åpenhet om tjenestene sine.

4me® er den komplette Service Management plattformen som gjør det mulig for MSP-er å jobbe smartere, noe som gir dem et forsprang på konkurrentene og maksimerer lønnsomheten.


4me er en skybasert Enterprise Service management løsning som støtter Service Integration and Management (SIAM)-tilnærmingen. 4ME muliggjør sømløst samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser og tilbyr hver organisasjon sanntidssporing av tjenestenivåene den gir til sine kunder, samt avtaler den er avhengig av fra eksterne leverandører.
bottom of page