top of page
Forretningsmøte

OM OSS

I samarbeid med flere bedrifter har vi mål om å levere kvalitetsprosjekter til våre kunder. Som en del av samarbeidet jobber bedriftene tett for å utnytte hverandres styrker, kompetanse og ressurser. Dette resulterer i en mer effektiv og kostnadseffektiv prosess for kundene, mens samtidig gir bedriftene muligheten til å vokse og utvikle seg sammen. Vi ønsker å være et eksempel på samarbeid mellom bedrifter, der win-win situasjoner skapes for både kunder og bedrifter.

Vi er et økosystem av bedrifter som samler ressurser, kompetanse og det som behøves for suksessfulle leveranser av ESM prosjekter på 4me® plattformen og tilgrensende løsninger som skal til for å dekke kundenes behov.

Mulighetene man i dag har gjennom samhandlingsteknologi som Videokonferanse, chat- og dokumentdeling gjør det enkelt og jobbe på tvers av geografiske avstander. Gjennom partnerskap og allianser kombinerer vi unik kompetanse og samarbeider om felles prosjekter. 

Vi har valgt å jobbe sammen i et økosystem av bedrifter av bedrifter av flere grunner:


Først og fremst er det mulig å kombinere unik kompetanse gjennom partnerskap og allianser, noe som kan føre til en styrking av konkurransekraften til de enkelte bedriftene.

Det åpner for muligheter til å samarbeide med bedrifter på tvers av regioner, noe som kan bidra til økt innovasjon og kreativitet.

Samarbeid mellom bedriftene kan også føre til mer effektiv og målrettet ressursbruk, da vi kan dele kostnader og kompetanse på felles prosjekter.

Alt i alt kan et økosystem av bedrifter føre til økt samarbeid, innovasjon og konkurransekraft.
4me-certified-partner-badge-2023.png
bottom of page