1.

Identifisere strategi for forbedring

2.

Definere hva som skal forbedres

3.

Samle informasjon og data hos ledelse og stakeholders

4.

Analysere informasjon og data

5.

Presentere og bruke informasjonen som er samlet

6.

Beslutte forbedringsprosjekt

7.

Syvende liste-element. Legg til eget innhold her, eller koble til data fra samlingen din.

Vi starter alltid med en gjennomgang og samtaler for å få en felles forståelse av hvor dere er og hvordan dere vil utvikle deres Service management prosesser, verktøy og organisasjon

 

Våre tjenester

 • IT Enterprise & Service management organisering

 • Evaluering (ITIL) og forbedring av ITSM prosesser

 • ITSM verktøy evaluering og valg 

 • Anskaffelse av ITSM verktøy

 • IT outsourcing anskaffelse

 • Implementering og avtaleforvaltning i IT outsourcingsprosjekt

 • ITSM prosess- og verktøy implementering

Hvordan vi jobber

 1. Identifisere strategi for forbedringer

 2. Definere hva som skal gjennomgås

 3. Samle data

 4. Prosessere data

 5. Analysere data

 6. Presentere og benytte informasjon

 7. Lage implementeringsplan

itsm vs itil.JPG

KONGSBERG IT

Migrering fra HP Service manager til BMC ITSM

 • Supportgrupper og organisasjon

 • Services og kategorier

 • Produkter

 • CMDB

 • KM artikler

Kongsberg.png