top of page

Hvorfor følger de fleste "flokken" ved valg av ESM løsninger?

I en verden av teknologi og innovasjon kan det være vanskelig å navigere gjennom jungelen av tilgjengelige løsninger. Dette gjelder også for Enterprise Service Management (ESM) løsninger. Men hvorfor er det slik at mange organisasjoner følger "flokken" når de skal velge ESM-løsninger? I denne bloggposten skal vi se på noen av årsakene til dette fenomenet og diskutere hvordan man kan tenke mer kritisk når man skal velge den beste ESM-løsningen for sin organisasjon.


Frykt for å ta feil valg

En av hovedårsakene til at organisasjoner følger "flokken" er frykten for å ta feil valg. ESM-løsninger er ofte kostbare og tidkrevende å implementere, og ingen ønsker å stå ansvarlig for et feilslått prosjekt. Ved å velge en løsning som allerede er godt etablert og akseptert av andre, reduserer man risikoen for å ende opp med en løsning som ikke fungerer.


Manglende kunnskap om alternativer

Mange organisasjoner mangler kunnskap om hvilke ESM-løsninger som finnes på markedet. Dette kan føre til at de velger en løsning som er populær, uten å undersøke om det finnes bedre alternativer. For å unngå dette, er det viktig å investere tid og ressurser i å researche ulike løsninger og sammenligne dem før man tar en beslutning.


Markedsføring og merkevarebygging

Sterk markedsføring og merkevarebygging fra store aktører i ESM-markedet kan også bidra til at organisasjoner følger "flokken". Når en ESM-løsning er godt kjent og har et sterkt omdømme, tiltrekker det seg naturlig nok mange kunder. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at løsningen er den beste for alle organisasjoner.


Sosialt press og anbefalinger

Sosialt press og anbefalinger fra andre organisasjoner kan også påvirke valget av ESM-løsning. Når en konkurrent eller samarbeidspartner har valgt en bestemt løsning, kan det oppleves som tryggere å gjøre det samme. Det er imidlertid viktig å huske at hver organisasjon har unike behov og krav, og at det som fungerer for noen, ikke nødvendigvis fungerer for alle.


Hvordan unngå å følge "flokken" blindt

For å unngå å følge "flokken" blindt når man skal velge en ESM-løsning, er det viktig å:

  1. Definere egne behov og krav: Kartlegg organisasjonens behov og krav før man begynner å vurdere ulike løsninger.

  2. Utforsk alternativene: Gjør grundig research og sammenlign ulike løsninger for å finne den beste for din organisasjon.

  3. Vær kritisk til anbefalinger og markedsføring: Vurder anbefalinger og markedsføring med et kritisk blikk, og ikke la deg påvirke av sosialt press eller merkevarebygging alene.

  4. Be om en demo eller prøveperiode: Før man bestemmer seg for en løsning, er det viktig å teste den i praksis for å se om den oppfyller organisasjonens behov og krav.

Ved å følge disse prinsippene kan organisasjoner gjøre mer informerte og selvstendige valg når det kommer til ESM-løsninger, og dermed øke sjansene for å finne en løsning som passer best for deres unike behov og krav.

10 views

Comments


bottom of page