ICAROS PRO

Aktiv Virtual Reality

Fitness

Technology

Teknologi som VR, wearables og AI er del av trendene innen for fitness og helse sektoren.

 

I Techly Fitness jobber vi med partnere som utvikler løsninger som vil være game changere i treningsbransjen.

Forskning viser at det å fordype seg i et virtuelt miljø under en treningsøkt bidrar til å øke ytelse og utholdenhet, samt redusere nivåene av opplevd smerte og krefter. Å benytte VR-headset når du trener kan øke ytelsen og gjøre trening mer lystbetont

Treningssenterene kan øke sin inntjening og tiltrekke nye kunder

 • Innovativt nytt konsept som ikke finnes i Norge fra før

 • Ett konkurransefortrinn i forhold til andre senter

 • En ny måte å kombinere treningsapparat og VR teknologi på

 • Øke inntjening pr. m2 på senteret med vår modell

 • Få inn potensielle kunder til senteret som ellers ikke ville komme

 • Ett salgsargument/verktøy for PTene

 • Øke handelen av drikke,mat og klær på senteret

 • Øke medlems massen

 • Få drop in kunder som ikke primært ønsker å trene,men vil/kan la seg inspirere

 • Kan konkurrere med andre på senteret eller med andre i hele verden

 • Mulighet til å kvalifisere seg til VM