FNs bærekraftmål for bærekraftig utvikling

Vi i Tech|y støtter og jobber med noen av FNS bærekraftmål. Vi ønsker å bidra der vi kan og vil fokusere på disse målene når vi utvikler oss videre.

Ansatte og kunder ønsker å dag å jobbe i og handle med selskaper som tar bærekraft på alvor.

Våre produkter og tjenester skal være med å fremme god helse, både kvinner og menn skal ha samme muligheter når de jobber hos oss og vi ønsker å støtte muligheten for at alle skal få rent vann.

I Tech|y så får kundene et gavekort på "Rent vann i en uke" fra Røde Kors for hver Icaros enhet vi selger . Verdien av dette gavekortet gir rent vann til ca 200 personer en uke. Kortet er en symbolsk gave som viser at vi og kundene støtter Røde Kors sitt arbeid. 

Bærekraft 3 God helse.jpg
FNs bærekraftmål 3 - God helse

"Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

Bærekraft 5 Likestilling.jpg
FNs bærekraftmål 5 - Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Bærekraft 6 Rent vann.jpg
FNs bærekraftmål - Rent vann og gode sanitærformål

"Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle"

Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.

Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.

rode_kors.png

Vi støtter arbeidet for å skaffe rent vann